JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Barnpornografibrott

[2017-12-14] Halmstads tingsrätt

Halmstads tingsrätt dömer en 50-årig man från Laholm för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering till fängelse fyra år.

Ärendet initierades hos svensk polis efter att Kanadensisk polis uppmärksammat en person med ett visst användarnamn som spred barnpornografiskt material i chat-grupper. Samtidigt pågick ett ärende hos Barnpornografigruppen i Stockholm. Där hittades grupp-chattar där en användare spridit barnpornografiskt material. Homeland Security, USA, dokumenterade en grupp på Kik där en användare spridit grovt barnpornografiska filmer. Användaren spårades till Sverige, till den IP-adress som 50-åringen har.

Den 12 juni 2017 genomfördes en husrannsakan i 50-åringens bostad och det togs i beslag datorer, CD-skivor, mobiltelefoner, hårddiskar m.m. och att det på dessa enheter påträffades misstänkt barnpornografiskt material. Materialet har granskats och bedömts utgöra barnpornografiskt material

 Tingsrätten har funnit bevisat att 50-åringen innehaft minst 414 345 barnpornografiska bilder och minst 6 226 barnpornografiska filmer, varav 8 574 bilder och 2 299 filmer har bedömts som grovt barnpornografiskt material. Filmernas sammanlagda speltid uppgår till ca 505 timmar.

 Tingsrätten har också funnit bevisat att 50-åringen skildrat barn i barnpornografiska bilder och filmer på olika platser i Laholms och Båstads kommuner.

 50-åringen har också spridit, överlåtit eller på annat sätt gjort en stor mängd barnpornografiska bilder och filmer tillgängliga för andra personer via internet.

Tingsrätten delar åklagarnas uppfattning att gärningen ska bedömas som grovt barnpornografibrott. Mannens innehav har varit mycket omfattande och att det varit fråga om ett betydande antal bilder och filmer som skildrar barn, i bland mycket små barn, som utsätts för särskild hänsynslös behandling. Det är bl.a. fråga om spädbarn och barn som penetreras oralt och vaginalt av vuxna personer.

 50-åringen döms också för kränkande fotografering vid arton tillfällen.

Tingsrätten anser att brottslighetens straffvärde är mycket högt. 50-åringen kommer antagligen att bli avskedad eller uppsagd från sitt arbete, varför tingsrätten bestämmer straffet till fängelse fyra år. 

50-åringen ska betala ett skadestånd till identifierade barn med sammanlagt ca 190 000 kr.

Försvararens och målsägandebiträdenas ersättning uppgår till sammanlagt drygt 525 000 kr, en kostnad staten betalar.

 

  

Senast ändrad: 2017-12-14

För mer information kontakta:

Pia Johansson
0708577569

Målnummer:

B 1376-17

Beställning av dom:

arkiv.halmstad@dom.se