JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Företagsrekonstruktion

[2017-03-31] Halmstads tingsrätt

Tingsrätten har idag beslutat att inte fastställa ackordet för de bolag som ingår i koncernen FCR Media Holding AB (moderbolag)

FCR Media Holding AB, Lokaldelen i Sverige AB, Lokaldelen i Sverige Försäljning AB, Annonsbokningen i Sverige AB och Annonsbokningen i Sverige Försäljning AB ingår i en koncern med FCR Media Holding AB som moderbolag. Bolagen ansökte om företagsrekonstruktion den 12 juli 2016 respektive den 19 september 2016. Ansökningarna beviljades och till rekonstruktör utsågs Bengt Bülow.

Bengt Bülow inkom den 13 februari 2017 med en rekonstruktörsberättelse och ett ackordsförslag till fordringsägarna i bolagen, varefter tingsrätten beslutade att förhandling om offentligt ackord skulle äga rum.

Vid borgenärssammanträdet den 8 mars 2017 uppgick bolagens skulder till ca 242 miljoner kr. Tingsrätten har haft att ta ställning till ett offentligt ackord som innebär att borgenärernas fordringar skrivs ned till 25 procent. Vid ackordsförhandlingen yrkade bolagen att ackordsförslaget skulle fastställas. Skatteverket, som är borgenär i tre av bolagen, yrkade att ackordsförslaget inte skulle fastställas. Skatteverkets fordringar uppgår till 25 639 788 kr.

Tingsrätten har idag beslutat att inte fastställa ackordet och att rekonstruktionen ska upphöra. Bolagen har inte visat att det finns en betryggande säkerhet för ackordets fullgörande. Dessutom har ackordet röstats igenom med koncerninterna fordringar vars värden är osäkra.

Lagmannen Pia Johansson

0708-57 75 69

Senast ändrad: 2017-03-31

För mer information kontakta:

Pia Johansson
Lagman
0708-577569

Målnummer:

Ä 1586-16